2021 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi

2021 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi

27 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Te