27 Ocak 2022

Gösterim: 461

2021 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi

27 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından Rektörlüğümüze gönderilen başvuru dosyaları ve değerlendirme kararları incelemiş olup söz konusu Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesinin ekte belirtilen şekilde kabulüne karar verilmiştir.

 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı 27 Ocak-2 Şubat 2022 (mesai saati bitimine kadar) tarihleri arasında Rektörlük Evrak Kayıt birimine “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmek üzere yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlara ilişkin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonun vereceği kararlar kesindir.

 

2021 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi için TIKLAYINIZ.