18 Şubat 2022

Gösterim: 365

Stratejik Hedefler

  • Araştırma boşluklarını dolduracak nitelikli bilimsel araştırma ve yayın üretmek
  • Nitelikli ve yetkin akademik kadro oluşturmak
  • Alanında yetkin, toplumu ve bireyi anlayan, analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek
  • Toplumun ihtiyaç duyduğu dini ve manevi ihtiyaçları karşılayacak eğitim programları geliştirmek
  • Toplumun dini ve manevi gelişimine katkı sağlamak
  • Güçlü bir kurum kültürü oluşturmak