18 Şubat 2022

Gösterim: 453

Misyon & Vizyon

Misyon

İslami İlimler alanının temel kaynaklarını orijinalinden okuyup etüt edebilecek bir dil yeterliğinin yanı sıra, onlardan hareketle yapılmış itikadi, fıkhi ve ahlaki çıkarımlar etrafında oluşmuş farklı yaklaşımların özünü kavramaya elverişli bir bilimsel ve terminolojik donanıma sahip, geçmişin ilim, fikir, edebiyat ve sanat müktesebatını hazmetmiş, günümüz felsefi, entelektüel, edebi ve sanatsal düşünce akımlarından haberdar, geçmişe dair birikimini bugün ve gelecek tasavvurlarıyla harmanlayabilme istidadını haiz öğrenim çıktılarının mümessili olmak.

Vizyon

İslami İlimler alanında yurt içinde öncü, uluslararası bilimsel platformlarda adından söz ettiren akademik bir kurum kimliği yansıtmak.