18 Şubat 2022

Gösterim: 1236

İslam Tarihi ve İslam Sanatları Bölümü

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Peygamber olarak görevlendirildiği miladi 610 yılından itibaren Müslümanlara ait yaşanmışlıkların siyasi, kurumsal, edebi ve estetik tezahürlerine ilişkin tarihi perspektif ve farkındalık oluşturma yanında yeteneği müsait olanlar için uygulama ehliyeti kazandırmayı amaç edinen akademik yapılanmadır. Yukarıda sıralananlar çerçevesinde 3 Anabilim Dalından müteşekkildir: Siyer ve İslam Tarihi, Osmanlıca ve İslami Türk Edebiyatı, Dini Musiki ve Sanat Tarihi.