24 Mart 2022

Gösterim: 1288

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi ve Din Bilimleri Anabilim Dallarından oluşmaktadır. İslam Felsefesi Anabilim Dalı altında İslam Felsefesi, İslam Ahlakı ve Mantık Bilim dallarında eğitim programları uygulanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde İslam Felsefesi alanında, İslam coğrafyasında yetişmiş, Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında sistematik bilgi üreten düşünürler, İslam düşüncesinin gelişimi, dünya düşünce tarihine katkı ve etkileri ele alınırken Mantık alanında ise aynı coğrafyada yetişmiş mantıkçılar, onların düşünceleri ve etkileri ele alınır.

İslam Ahlakı çerçevesinde ise; İslam ahlak felsefesi, İslam ahlakçıları, ahlak problemleri gibi konular sistematik ve felsefi bir bakış açısı ile ele alınarak tartışılır.

Din Bilimleri Anabilim Dalı çerçevesinde ise; Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi bilim alanlarında bilgiler verilir. Böylece Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim, Felsefe, Tarih bilim alanlarının kuram ve uygulamaları ile düşünce yapılarını, dine, özellikle İslam dinine uygulayarak beşeri bilimler çerçevesinde geniş perspektifte dünya görüşü ve analitik düşünme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.