Tarih: 02 Aralık 2022

Gösterim: 292

Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Zahid TIĞLIOĞLU'nun "Yazmalardan Nükteler" başlıklı kitabı yayımlanmıştır.

Yazma eserler bir medeniyetin tarihini, irfanını yansıtan aynalardır. Bir medeniyetin ilgilerini, yönelimlerini, ilim ve idrak seviyesini o medeniyetin yazma eserlerinden çıkarmak mümkündür. Bu yazma eserlere ne denli sahip çıkılıp çıkılmadığı ise yeni neslin geçmiş medeniyetle olan irtibatının en güzel göstergesidir.

Yazma eserleri tetkik ettiğimizde çok zengin bir hazineye sahip olduğumuzu, İslamî ilimlerin her sahasında yapılmış çalışmaların yanısıra kevnî ilimlerde de bir o kadar yazma eserin bulunduğunu görüyoruz. Bu, nasıl bir medeniyete sahip olduğumuzu gösteren iftihar tablomuzdur.

Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Zahid hocamız iftihar tablomuz olan yazma eserlerden ilginç, kıymetli, faydalı birtakım bilgileri derlemiştir

Neler yoktu ki bu bilgiler arasında… Kiminde belki bir müellif, kiminde belki bir müstensih, kiminde bir okuyucu tarafından kitaba düşülmüştü bu notlar. Bazen bir mısra, bazen bir şifa tavsiyesi, bazen hayat imbiğinden süzülmüş bir fikir ve nasihat, kiminde bir darbımesel, bazan bir açıklama, şerh… Her biri kitabın serüvenine, yazarının hayata bakışına, dönemin toplumsal durumuna, ilmî seviyesine ayna tutmakta.


Fotoğraflar