Tarih: 16 Aralık 2022

Gösterim: 156

Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Zahid TIĞLIOĞLU'nun "İzzeddin B. Abdüsselam Çilenin Hikmeti" başlıklı kitabı yayımlanmıştır.

İzzeddin b. Abdüsselam, yaşadığı dönemde ilmin, âlimin ve ümmetin izzetini, şerefini yere düşürmeyen tavır ve duruşu sebebiyle “el-İzz”; devrin en büyük âlimi olması hasebiyle Âlimlerin sultanı, zirvesi anlamında “Sultanu’l-ulema” ona verilen lakaplar arasındadır.
Çilelerle dolu bir ömür yaşamış; ilmini aksiyona geçirmiş; sözünün arkasında durmuş; daima Hakk’ın rızasını gözetmiş; bunlar için bedel ödemiş bir âlim, bir mürşid-i kâmil, bir mücahid, bir müellif, bir muallim, bir nümune-yi imtisaldir o…

Dr. Öğretim Üyesi Mehmed Zahid TIĞLIOĞLU hocamızın Çilenin Hikmeti adıyla İzzeddin b. Abdüsselam’dan çevirdiği bu risalesinde mümin insan ve mümin toplumun başına gelen  musibetlerdeki sır ve hikmetler ile manevi faydalar irdelenmiştir.

İslâm âlemi günümüzde çok ağır bir imtihandan geçmektedir. Yeryüzündeki çeşit çeşit İslâm düşmanları bir yağma sofrasına üşüşürcesine Müslümanlara saldırmaktadır.
 
İslâm âleminin yaşadığı bu sıkıntıları ve sebeplerini, İzzeddin b. Abdüsselam’ın tahlilleri ışığında değerlendirmeye vesile olması için bu risale tercüme edilmiştir.


Fotoğraflar