Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022

Gösterim: 387

Doç. Dr. Yahya TURAN Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumuna katıldı

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Yahya TURAN, 11-13 Kasım tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumuna “Günümüz Gençlerinin Dine Bakışı: Dışlayıcılık ve Çoğulculuk Bağlamında Tecrübi Bir Araştırma” isimli bildirisi ile katılmıştır.